Klima og norsk dobbeltmoral

Det er klimakrise. Vi har kort tid pÃ¥ Ã¥ fikse det. Verdens ledere mÃ¥ gjøre jobben. Stopp oljeutvinningen. Slutt Ã¥ legg ansvaret over pÃ¥ borgerne. 

Erna Solbergs nyttårstale var vassen. Hun brukte bærekraftsmål og klima som ramme, men snakker ikke om problemet. Jeg føler behov for å si noe om det. Den norske regjerings dobbeltmoral bør fram i lyset.

Ble du provosert av dette over, og er uenig, behøver du ikke lese videre i denne bloggen. Da fÃ¥r du heller lese deg opp pÃ¥ tema. Pløy nettet, vis kildekritikk og bli klok.

Henger du med fortsatt, kan du få noen inputs under:

Olja bygget Norge. 

Jeg skal først slÃ¥ et slag for olja. Norge er en unik nasjon i sÃ¥ mÃ¥te. Som verdens eneste land (?) har vi klart Ã¥ la verdiene fra oljeproduksjonen tilfalle (nesten) alle nordmenn. Olja har gitt oss formidabel velstand. Dyktige politikere og innovatører har sørget for at Norge er en av verdens beste land Ã¥ leve i. Norge sitter nÃ¥ pÃ¥ en enorm kompetanse i offshore utvinning, og har siden 70-tallet klart Ã¥ utvinne ufattelige mengder under vanskelige forhold. Det skal vi være takknemlige for. 

Olje og gass utgjør i dag 50% av Norges samlede vareeksport. 5 % av Norges befolkning er sysselsatt i olja. Ã…rlig produksjon er pÃ¥ ca 225 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.). Selv om vi er en liten oljenasjon (2% av verdens behov for rÃ¥olje, 3% gass), er vi verdens nest største gass- eksportør, og leverer 25 % av Europas gassbehov. Og vi er viktige aktører i det globale oljeutvinnings- nettverket. 

Olje- kompetansen inn i framtiden?

Pengeoverskuddet og kompetansen kan vi nå bruke på å bli ledende i fornybare energiformer. Å tviholde på «det gamle» gjør at vi blir akterutseilt. Etterspørsel etter fossilt vil synke. Vi må tenke nytt. Det triste er at våre ledere ser ut til å overse det. Vi skal fortsette som før. Fantasiløst.

Norge har tenkt til Ã¥ utvinne og produsere eksakt like mye som før de neste 10 Ã¥r. Det skal være en aktiv søking etter nye felt – sÃ¥ vi potensielt kan utvinne enda mer. 

Kilde: https://www.norskpetroleum.no

Olja er problemet, dessverre 

Miljødirektoratets egen side sier, paradoksalt nok: «Den største kilden til klimagassutslipp i verden er produksjon og bruk av energi. Rundt 70 prosent av CO2-utslippene kommer fra fossile brensler og sementproduksjon, og omtrent 30 prosent kommer fra avskoging og endret bruk av landarealer» Lenger ned pÃ¥ nettsiden snakkes det om nødvendige tiltak: «De globale klimagassutslippene mÃ¥ reduseres med 40–50 prosent innen 2030 sammenlignet med 2010, og deretter mÃ¥ det bli ytterligere reduksjoner.» 

Den matematikken får jeg ikke til å gå opp. Hvordan kan vi fortsette å produsere og selge en vare som fører til økte klimagasser, og samtidig tro at vi kan nå klimamålene? Noen lyver. Jeg blir glad om du kan overbevise meg om at jeg tar feil… Å redusere utslippene med 40-50 % mener dessuten ekspertene ikke er nok. Vi må kutte mer.

Kilde: https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/ 

Nåværende globale fossil-lager av utvunnet materiale, er mer enn nok til å skyte utslipps- kurvene videre i været. Vi kan ikke utvinne mer, dessverre.
https://www.nature.com/articles/nature14016  

Hva med plasten?

Plasten, i all sin forsøplende elendighet, er et minimalt problem i forhold til det «usynlige» miljø-problemet Co2 (og andre klimagasser). Klarer vi å ta inn over oss at synlig plast utgjør en forsvinnende liten del av det egentlige problemet? Bare 4% (!) av olje og gass vi utvinner brukes til plastproduksjon. Resten av oljen og gassen vi finner brennes. Nesten 90% av olje og gass brennes altså som drivstoff og i energiproduksjon. 4 % ser vi som plast. 90 % blir til usynlig klimagass. Det er snakk om veldig mye gass.

Kilde: https://www.bpf.co.uk/press/oil_consumption.aspx .

Slutt Ã¥ legge skylden pÃ¥ enkeltindivider. 

I Erna Solbergs nyttårstale legger hun ansvaret over på deg og meg. Vi skal plukke plast, ta buss og kjøpe elbil. Det er i beste fall tull. Det er frekt. Selvsagt skal vi alle bidra, men enkeltmenneskers karbon- fotavtrykk er en fis i horisonten sammenlignet med den kyniske oljeindustrien og Norges blinde tro på den.
Det er statsledere med makt som må skape endring. Det er deres ansvar. Gjør noe, og ikke lyv til oss! Få med dere leder- kompiser i andre land.

Jeg er klar for endring
SÃ¥nn jeg skjønner det altsÃ¥, mÃ¥ kloke hoder legge en plan. Fort. Den mÃ¥ tres nedover øra pÃ¥ oss vanlige folk like lett som bomringer og eiendomsskatt. Jeg er klar for det. Kjør pÃ¥. Er det krise, skjønner jeg at det kan bli endringer i hverdagen. Det skal jeg tÃ¥le. 

Det vakre er, at for første gang i historien, kan hele kloden forene seg om en felles kampsak: Livet selv. Vi har en felles fiende: Selvdestruksjon.
Vi trenger ikke sloss mot hverandre – for første gang i historien. Vi kan kjempe sammen.

Vi voksne kan da vel også klare å bli med på denne felles kampen?
Se på de klimastreikende ungdommene med Greta Thunberg i spissen.
Se som det samler, forener og skaper god energi.
Det er mer liv i dem enn oss voksne som dupper foran TV’en. 

Derfor skriver jeg dette. Jeg har trua.

Derfor er jeg på Fridays For Future Fredrikstad hver fredag jeg kan:

https://www.facebook.com/fridaysforfuturefredrikstad/

Sees <3 

Per-Øivind Johannessen

Jordkloden, 02.01.2020

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *